vekon UL/CSA-gecertificeerd voor elektrotechnisch ontwerp en productie

Vekon is sinds kort een UL/CSA-listed Panelshop. Dit betekent dat wij besturingskasten en –panelen conform UL508A voor leveringen in Amerika en Canada kunnen en mogen ontwerpen, maken en certificeren. Onze kennis, taken en verantwoordelijkheden delen we graag met u om samen als apparaten- of machinebouwer internationaal succesvol te kunnen zijn.

Nederland kent vele innovatieve machinebouwers. Vaak behoren zij tot de top van hun vakgebied en worden hun producten wereldwijd verkocht en geïnstalleerd. Deze internationale gedrevenheid vraagt bij opdrachtgevers uit de Verenigde Staten en Canada wel om extra aandacht van onze machinebouwers op het vlak van de machineveiligheid!

In de VS en Canada zijn andere productnormen, veiligheidsvoorschriften en elektrische richtlijnen van toepassing. Alleen de Europese Conformiteitsverklaring (CE) is dan niet voldoende. Lokale overheden controleren in de betreffende landen streng op de naleving en toepassing van die wettelijke regels. Anders dan bij CE in Europa wordt de certificatie en registratie van de conformiteit van een machine en/of besturingssysteem in de VS en Canada door een derde partij geregeld (Third Party Certification).

In de VS is Underwriters Laboratories (UL) zo’n certificeringsinstantie. Zij zijn door de OSHA (Occupational Safety & Health Administration) in Amerika geaccrediteerd om voor elektrische componenten en –systemen een standaard format te ontwikkelen.

Naast UL is in Noord-Amerika CSA een belangrijke certificeringsorganisatie. Zij zijn in Canada door de SSC (Standards Council of Canada) geaccrediteerd. De testen en certificaten die UL en CSA voorschrijven zijn op elkaar afgestemd.

De norm UL508A is een veiligheidsnorm met eisen voor elektrische apparaten en componenten. Deze zijn vaak anders of zelfs tegenstrijdig aan Europese normen (EN) of IEC-normen (International Electrotechnical Commission).

Componenten die aan de UL508A-norm voldoen en goedgekeurd zijn worden van een UL/CSA-keurmerk voorzien en komen op een lijst van geautoriseerde materialen. Deze onderdelen kunnen dan onder voorwaarden in de systemen van de machinebouwer worden toegepast. Componenten die de machinebouwer wil gebruiken, welke niet op die lijst staan, kunnen daartoe aan een veldtest worden onderworpen.

Uiteindelijk wordt de machine met het besturingssysteem dat is bestemd voor export naar de VS of Canada gecertificeerd en geregistreerd en voorzien van een UL/CSA-label met een nummer. Systemen die niet aan de UL508A voldoen en geen nummer hebben mogen niet in de VS worden ingezet.

Om UL-listed te worden, hebben wij een opleidings- en certificeringstraject doorlopen. De kennis, vaardigheid en ervaring is dus aanwezig bij Vekon. Hierdoor kunnen we het ontwerp, de productie en de leveringen van de elektrotechnische systemen naar de VS en Canada volledig verzorgen. Om het kwaliteitsniveau van onze werkwijze, onze kennis en onze vaardigheden te garanderen, ontvangen wij daartoe jaarlijks een (onaangekondigd) audit-vertegenwoordiging van UL. We zetten het graag in voor u.

Vekon, maakt slimmer !

Meer informatie

Onze partners